Provoz anglicko-environmentální školy

V rámci zvyšování povědomí o nutnosti chránit nejen outloně, ale i další ohrožené druhy zvířat a přírodu jako celek jsme v blízkosti záchranného a rehabilitačního centra ve vesnici Bandar Baru postavili a vybavili anglicko-environmentální školu pro děti. Několik desítek místních dětí do školy dochází třikrát týdně odpoledne, tedy po své povinné školní docházce, a učí se zde angličtinu a environmentální výchovu. Výuka probíhá zdarma, děti však musí docházet pravidelně, plnit úkoly a prokazovat svou motivaci. Prostřednictvím školy budujeme novou generaci milovníků a ochránců přírody a zároveň podporujeme místní komunitu a budoucí uplatnění dětí na trhu práce, díky čemuž jsou místní lidé pozitivně nakloněni našemu programu a jeho aktivitám a vizím. Provoz školy významnou měrou financuje naše partnerská Zoo Liberec.

1) Děti si na konci lekce zhodnocují své environmentální práce
2) Lekce angličtiny
3) Lekce environmentální výchovy
4) Uzavírání semestru v anglicko-environmentální škole