The Kukang Rescue Program

Jsme zoologové a ochránci přírody bojující proti nezákonnému obchodu s divokými zvířaty a usilující zejména o ochranu outloně váhavého (Nycticebus coucang) – jedovatého primáta, který se stává obětí své roztomilosti. Na ostrově Sumatra v Indonésii od roku 2014 vedeme neziskovou organizaci, v rámci níž jsme postavili záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně s cílem navracet je zpět do divočiny. Pracujeme s místními komunitami, a to na několika úrovních. Vzděláváme místní děti, v nichž rozvíjíme kladný vztah k přírodě. Zaměstnáváme bývalé pytláky, kteří jsou nyní našimi terénními asistenty. Z místních farmářů rovněž vytváříme ochránce přírody prostřednictvím podpory projektu šetrného pěstování kávy „Kukang Coffee“. Kromě toho jim pomáháme řešit konflikty s divokými zvířaty. Hlavním záměrem všech našich snah je snížit míru nelegálního obchodování (nejen) s outloni, a tak chránit populace (nejen) těchto ohrožených zvířat ve volné přírodě.

KUkang tým Outloň Váhavý

Cíle programu

Spolupráce s místními vládními agenturami na ochraně zvířat a vymáhání zákonů na ochranu outloňů.

Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.

Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a o ochraně outloňů.

Spolupráce s místními komunitami a jejich podpora.

Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.